Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A Koronaőr Alapítvány pártpolitikától független, a napi politikától semleges társadalmi szervezet, amely a Szent Koronát a Honvéd Koronaőrségen keresztül támogatja.

 

Az Alapítvány célja a Honvéd Koronaőrség működésének, fejlesztésének támogatása, kulturális, oktatási tevékenység végzése, a területen érdemeket szerzők munkájának elismerése, támogatása. Az Alapítvány célkitűzései közé tartozik a Magyarország alkotmányos folytonosságát megtestesítő Szent Korona társadalmi pozíciójának erősítése, történelmi hagyományainak megismertetése, az ezeréves magyar tradícióknak megfelelő Szent Korona tannak a Kárpát medencei lelkekben betöltött státuszának helyreállítása.

 

A Szent Korona őrzését és épségét fontosnak érzők, célkitűzéseinkkel egyetértők felajánlásaikat az

OTP 11702043-20006479

számlaszámra vagy a közvetlen kapcsolat felvétel után tehetik meg.

Adószámunk :  18650985-2-41

Kérem támogatóinkat az átutalás közleményében jelöljék meg, hogy személyüket támogatóként ezen oldalon feltüntethetjük e.

 

Koronaőr Szalon ősz

2018.10.01

Tisztelt Érdeklődők!

 

Tisztelettel invitálom Önöket a Koronaőr Alapítvány részéről indított Koronaőr Szalon ez évi utolsó előadására.

Mint tudják, az előadás sorozat célja a Szent Korona, és a Szent Korona-tan megismerése, különböző látásmódok bemutatása (mérnök, művészettörténész, jogtörténész, ötvös, orvos, történész).

 

Az előadást 2018.12.14-én (Péntek) 17:00 Dr. Erdő Péter bíboros úr, esztergom-budapesti érsek tartja a „A Szent Korona vallási jelentősége” címmel, melynek alábbiak a témafelvetései: „A Szent Korona vallási jelentősége különbözik annak művészettörténeti, jogi és politikai jelentőségétől. Királyszentelési korona? Ereklye. A koronán ábrázolt személyek.”

Az előadás annál is inkább különleges, mert a Bíboros Úr egyházi tisztségénél fogva a királlyá koronázás erkölcsi örököse.

 

Az előadások, ahogy eddig is, a Józsefvárosi Galériában – József krt. 70. – kerülnek megtartásra.

A belépés az előadásokra díjtalan.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

 

2018.12.06. Csütörtök 17:00

Tisztelt Érdeklődők!

 

Tisztelettel invitálom Önöket a Koronaőr Alapítvány részéről indított Koronaőr Szalon ez évi utolsó előadásaira.

Mint tudják, az előadás sorozat célja a Szent Korona, és a Szent Korona-tan megismerése, különböző látásmódok bemutatása (mérnök, művészettörténész, jogtörténész, ötvös, orvos, történész).

 

  1. Az első előadást Dr. Miskei Antal 2018.12.06-án (csütörtök) 17:00-kor tartja, "A Magyar Szent Korona (Hagyomány - Tudomány - Szimbolika)" címmel. Megvizsgálja, hogy a Szent Korona körül kialakult hagyomány gyökerei milyen forrásokra épül, s azok milyen politikai tartalmú mondanivalót hordoznak. Értékeli, hogy mik az egyházi tradíció és a kutatás jelenlegi álláspontja közötti különbségek okai, illetve bemutatja a királyavatás szertartását, annak szimbolikus jellegét és Szent István királyhoz fűződő kapcsolatát.  
  2. 2018.12.14-én (Péntek) 17:00 Dr. Erdő Péter bíboros úr, esztergom-budapesti érsek tart előadást „A Szent Korona vallási jelentősége” címmel, melynek alábbiak a témafelvetései: „A Szent Korona vallási jelentősége különbözik annak művészettörténeti, jogi és politikai jelentőségétől. Királyszentelési korona? Ereklye. A koronán ábrázolt személyek.”

Az előadás annál is inkább különleges, mert a Bíboros Úr egyházi tisztségénél fogva a királlyá koronázás erkölcsi örököse.

 

Az előadások, ahogy eddig is, a Józsefvárosi Galériában – József krt. 70. – kerülnek megtartásra.

A belépés az előadásokra díjtalan.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

 

2018.11.08. Kocsis István

 

Tisztelt Érdeklődők!

Örömmel tudatom, hogy a Koronaőr Alapítvány, a Koronaőr Szalon keretén belül megkezdett előadás sorozata folytatódik, melyre tisztelettel meghívja Önt.

Az előadás sorozat célja a Szent Korona, és a Szent Korona-tan megismerése, különböző látásmódok bemutatása (mérnök, művészettörténész, jogtörténész, ötvös, orvos, történész).

Az előadást Kocsis István úr tartja, "A Szent Korona misztériuma és tana időszerű kérdései." címmel.

Az előadás 2018.11.08-én, csütörtökön 17:00-kor a Józsefvárosi Galériában – József krt. 70. – kerül megtartásra.

A belépés az előadásokra díjtalan.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

 

2018. 10.04. Dr. Fehér András

Tisztelt Érdeklődők!

Örömmel tudatom, hogy a Koronaőr Alapítvány, a Koronaőr Szalon keretén belül megkezdett előadás sorozata a nyári szünet után ismét folytatódik, melyre tisztelettel meghívja Önt.

Az előadást Dr. Fehér András úr tartja, "A Szent Korona kapcsolata az Isten által teremtett világgal" címmel. Az előadó a Szent Korona hazahozatalát követően alakult mérnök kutatócsoport tagja, kutatója.

Az előadás röviden ismerteti a földi élő világban, a naprendszer és a koronán fellelhető aranymetszési rendet. Bemutatja a korona készítésekor figyelembe vett korona Ideálját. a FÉNYKORONÁT, mely az elkészítés alapjául szolgált. Ebből következik a korona beavató szerepe, átmérője és a kereszt ferdeségének szükségszerűsége. Az időskálák bemutatásával pedíg, teljes lehet a Téridő szemlélet a Szent Koronán.

Az előadás 2018.10.04-én, csütörtökön 17:00-kor a Józsefvárosi Galériában - József krt. 70. kerül megtartásra.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

 

Koronaőr Szalon

2018.05.03

 csütörtökön 17:00-kor Dr. Zétényi Zsolt előadása Józsefvárosi Galériában

 

Tisztelt Érdeklődők!

 

Örömmel tudatom, hogy a Koronaőr Alapítvány, a Koronaőr Szalon keretén belül megkezdett előadás sorozata folytatódik, melyre tisztelettel meghívja Önt.

Az előadás sorozat célja a Szent Korona, és a Szent Korona-tan megismerése, különböző látásmódok bemutatása (mérnök, művészettörténész, jogtörténész, ötvös, orvos, történész).

Az előadást Dr. Zétényi Zsolt úr tartja "A Szent Korona- tan múlt- jelen- jövő" címmel.

A Szent Koronát a jogász szemével vizsgálva, bemutatja az ezer éves történelmünkön végighúzódó Szent Korona-tant.

A Szent Korona tana a magyar közjogban megtestesülő   történeti alkotmányban a helyes és jó államhatalom alanyait (az államhatalom birtokosainak személyét), azok egymáshoz való viszonyát, a hatalomgyakorlás tartalmát és módját és az államhatalom tárgyát meghatározó tételek összességét jelenti.

A Szent Korona eszme (szentkorona eszme) és Szent Korona-tan (szentkorona tan) általában azonos jelentéssel használatos, mégis az utóbbi értelemben – amikor a hatalom tartalmáról és gyakorlása szabályairól beszélünk – indokolt a Tan, míg az előbbi, tágabb értelemben – amikor a Szent Koronához fűződő hagyományokat, szokásokat, nézeteket, gondolatokat, bölcseleti, teológiai, államelméleti megállapításokat tekintjük, beleértve a Szent Korona -tant – ajánlatosabb az Eszme fogalmának használata. E körbe tartoznak a gondolatkör metajurisztikus, jogon túli elemei, mint különösen a Regnum Marianum (Mária Országa) országfelajánlásra alapított eszmeköre és a Szent Korona misztériuma, így mindenekelőtt szentsége. Míg a közjogi misztérium szoros értelemben azt jelenti, hogy  „a főhatalom benne rejlőnek tekintetik” a Szent Koronában, a tágabb értelemben vett misztérium a Szent Korona jelentésbeli, általános és eszmetörténeti, keletkezéstörténeti, teológiai, jog- és történetfilozófiai összefüggéseinek, kérdéseinek, titkainak széles körét öleli fel.

 

Az előadás e  széles szentkorona ismeret és tudásanyag, titkok és értelmezések körén belül egy szűkebb-szorosabb, ám lényegi, alkotmányos  elvvel, a Szent Korona tannal, mint a helyes és jó hatalomról szóló doktrínával, mint a történeti alkotmány meghatározó elemével, annak történelmi forrásaival és  eseteivel, a hozzá kapcsolódó nézetekkel és vélekedésekkel, a Szent Korona tan és Magyarország hatályos Alaptörvénye viszonyával  foglalkozik az időszabta keretek között….

 

Az előadás 2018.05.03-án, csütörtökön 17:00-kor a Józsefvárosi Galériában – József krt. 70. – kerül megtartásra.

 

A belépés az előadásokra díjtalan.

 

 

Tisztelt Érdeklődők!

Örömmel tudatom, hogy a Koronaőr Alapítvány, a Koronaőr Szalon keretén belül megkezdett előadás sorozata folytatódik, melyre tisztelettel meghívja Önt.

Az előadás sorozat célja a Szent Korona, és a Szent Korona-tan megismerése, különböző látásmódok bemutatása (mérnök, művészettörténész, jogtörténész, ötvös, orvos, történész).

 

Az előadást Dr. Pálffy Géza történész tartja  "Székesfehérvártól Budáig: a magyar Uralkodókoronázások történelmi áttekintése, kiemelten a 16–18. századra" címmel.

Pálffy Géza tanulmányait a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem történelem és levéltár szakjain végezte, jelenleg az MTA BTK Történettudományi Intézetének tanácsadója és a Szent Korona Kutatócsoport vezetője. 2010-től az MTA doktora. A Szent Korona kutatási témakörökben eddig tíz nyelven 27 önálló kötete és mintegy 300 tanulmánya jelent meg.

 

Az előadás 2018.04.05-én, csütörtökön 17:00-kor a Józsefvárosi Galériában – József krt. 70. – kerül megtartásra.

 A belépés az előadásokra díjtalan.

 

2018.03.01. a Koronaőr Szalon következő előadása Dr. Tóth Endrével

A Koronaőr Alapítvány, a Koronaőr Szalon keretében előadást szervez, melyre tisztelettel meghívja Önt
Az előadást Dr. Tóth Endre régész professzor tartja „A királykoronázás és a koronázási jelvények az Árpád-korban” címmel, melynek középpontjában Európa legrégebbi jelvényegyüttesének Szent Istvánhoz fűződő kapcsolata, és a királyavatás jelentősége lesz.

Az előadás 2018.03.01-jén, csütörtökön 17:00-kor a Józsefvárosi Galériában – József krt. 70. – kerül megtartásra.

A belépés az előadásokra díjtalan.

 
2018.02.01. a Koronaőr Szalon következő előadása Csomor Lajossal
 
Örömmel tudatom, hogy a Koronaőr Alapítvány, a Koronaőr Szalon keretén belül megkezdett előadás sorozata folytatódik, melyre tisztelettel meghívja Önt .
Az előadás sorozat célja a Szent Korona, és a Szent Korona-tan megismerése, különböző látásmódok bemutatása.
Az előadást Csomor Lajos úr tartja "Őfelsége a Magyar Szent Korona" címmel.
Csomor Lajos ötvösmester a Szent Korona 1978-as hazaérkezését követően alakult ötvös vizsgálócsoport tagja.
Új kutatási eredményeit az elmúlt három évtizedben számos tudományos léptékű műben publikálta.
Az előadás 2018.02.01-én, csütörtökön 17:00-kor a Józsefvárosi Galériában – József krt. 70. – kerül megtartásra.
 
--------------------------------------------------------

   2017.11.30. a Koronaőr Szalon következő előadása

Az Alapítvány szervezésében megrendezésre kerül a Koronaőr Szalon következő előadása.
Pap Gábor tanár úr a Szent Koronáról és a rajta található Dukász képről tart előadást a "Dukász szindróma" címmel, melyre tisztelettel várjuk a téma iránt érdeklődőket.

2017.11.30. (Csütörtök) 17:00
Józsefvárosi Galéria József krt. 70.

A belépés díjtalan.

Pap Gábor művészettörténész, irodalomtörténész aki a Szent Korona 78-as hazaérkezése után a művészettörténész kutatócsoport vezetője.

A magyar Szent Korona című könyv alkotója, 2016-ban a Magyar Művészeti Akadémia életműdíjasa.    

..........................................................................

2017.10.05-én 17:00-kor a Koronaőr Szalon következő előadása
Dr. Németh Zsolt a Szent Korona sérüléseinek és átalakításának krónikáját adja elő, melyre tisztelettel várjuk a téma iránt érdeklődőket.
Előadás helye: Józsefvárosi Galária,  József krt. 70.

Az előadó a fizika tudományok kandidátusa, a témában eltöltött két évtizedes kutató munkájának eredménye számos publikáció és könyv. (lásd, ajánlott irodalmak)

Kutatási területei közé tartozik a kárpát medence árpád kori templomainak történelmi, fizikai valósága és szakralitása.

.........................................................................

2017.09.07-én 17:00-kor a Koronaőr Alapítvány szervezésében indul a Koronaőr Szalon első előadása melyre minden érdeklődőt szívesen várunk.

                      33.jpg

 

 

 

 

 

 

Dr. Ferencz Csaba az ELTE DSC fokozatú oktatója. Kutatási területe a villamosmérnöki tudományok, földtudományok, az űrkutatás, elektromágneses hullámterjedés, a Föld és a bolygók magaslégköre, űreszközök fedélzeti eszközeinek tervezése, és kivitelezése, műholdas távérzékelés, globális változások, űridőjárás.

Témavezetőként doktori képzésben 19 doktorandusza szerzett abszolutóriumot.
Releváns publikációinak, tudományos és felsőoktatási közleményének száma eléri a 2215-öt, a külföldön megjelent tudományos közleményei száma a 87-et.

Szent István Lovagrend nagymestere.

Az 1980-as években alakult Szent Koronát vizsgáló mérnök csoport vezetője.

 

Hírek - aktualitások

2015.06.01

2018.01.10. Szerda

Pajtás Ernő Koronaőr Ezredes Szituációs Lövész Emlékverseny

Lövészverseny, mely emléket állít a Szent Korona hazaérkezésének 40. évfordulóján egy hős katonának, aki mint a Királyi Koronaőrség Parancsnoka esküjéhez híven a II.világháború vészterhes időszakában megóvta számunkra a nemzet egységét jelentő Koronázási ékszereket.

 

2017.09.14.   Átadásra került a szerencsés nyertes részére a CZ SHADOW2-es pisztoly, melyet a Pajtás Ernő Koronaőr Ezredes Szituációs Lövész Emlékversenyen került kisorsolásra. Gratulálunk a szerencsés nyertesnek !

img_7435.jpgimg_7428.jpg

 

 

 

 

 

 

dsc00268.jpg

 

 

 

 

 

2017.09.07-én 17:00-kor a Koronaőr Alapítvány szervezésében indul a Koronaőr Szalon első előadása melyre minden érdeklődőt szívesen várunk.

- 2017.04.16. Húsvét

Koronaőr Alapítvány a honvéd koronaőrök gyermekeit támogatja ajándék csomaggal.

img_7183.jpg

- 2017.01.12.

Pajtás Ernő Koronaőr Ezredes Szituációs Lövész Emlékverseny

(képek a Pajtás lövész verseny mappában)

vgu.jpg

- 2016. december.6.

Koronaőr Alapítvány a honvéd koronaőrök gyermekeit támogatja ajándék csomaggal.

1.jpg

- 2016. november 2. Halottak napja

Pajtás Ernő ezredes sír karbantartása, csöndes elmélyülés, imádkozás lelki üdvéért.

1-6.jpg

- 2016.08.28.   Szent Jobb zarándoklat (Mohács)

18.jpg

- 2016.08.20. Szent Jobb körmenet (Budapest)

- 2016.08.13. Szent Jobb zarándoklat (Mátraverebély-Szentkút)

19.jpg

- 2016.05.27.

A Honvéd Koronaőrség az Országházban ünnepelte újraszervezésének 5. évfordulóját.

15.jpg

(Képek "A Honvéd Koronaőrség" mappában)

- 2016.03.27.

Az Alapítvány a 2016 húsvétján,  a Koronaőrök gyermekeit csokoládé figurákkal támogatta.

12.jpg

- 2016.02.26..

Menetgyakorlaton vett részt a Honvéd Koronaőrség állománya amelynek keretében Parádóhután megkoszorúzták az I. és II. világháborúban elesett hős katonák emlékművét. (képek a fotogalériában)

2016.01.12.

Pajtás Ernő koronaőr ezredes szituációs lövészverseny a Szent Koronát II. világháborúban megmentő katona emlékére.

20.jpg

2015.12.20.

Dr Kövér László az Országgyűlés elnöke az Országház Delegációs termében fogadta a Honvéd Koronaőrség katonáit.

21.jpg

2015.12.10.

Ünnepélyes Koronaőr eskütétel az Országház kupolacsarnokában a Szent Korona előtt.

2015.08.15.

A Honvéd Koronaőrség 2015. augusztus. 15-én, Nagyboldogasszony napján az Országház kupolacsarnokában ünnepélyes koronaőri eskütételt és csendes virrasztást tartott.

 

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Nyitóoldal | Hozzászólások: 1